Τι είναι το υδατικό αποτύπωμα ενός προϊόντος;

Το Υδατικό Αποτύπωμα (ΥΑ) είναι ένας εμπειρικός δείκτης, ο οποίος εκφράζει τον όγκο νερού που καταναλώνεται και ρυπαίνεται στο σύνολο της διαδικασίας παραγωγής ενός προϊόντος. ( Hoekstra.A.Y.​ και  Chapagain. A.K. ,2006)

Το εικονικό ή αόρατο ή κρυμμένο νερό αναφέρεται στην ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται για την ολοκληρωμένη παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.(London Group, 1990)

Τι είναι το εικονικό νερό;

Ποιές είναι οι συνιστώσες του υδατικού αποτυπώματος;

Το Υδατικό αποτύπωμα αποτελείται από τρείς συνιστώσες: το μπλε, το πράσινο και το γκρι ΥΑ και καθορίζεται τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά.

ΜΠΛΕ
Υδατικό Αποτύπωμα

Η μπλε συνιστώσα αποτελεί έναν δείκτη της δέσμευσης των μπλε υδάτων, δηλαδή του γλυκού νερού που προέρχεται από τους επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους μιας λεκάνης απορροής.( Hoekstra A.Y. ,2002)

ΠΡΑΣΙΝΟ
Υδατικό Αποτύπωμα

Η πράσινη συνιστώσα είναι εξέχουσας σημασίας για τον αγροτικό τομέα και αφορά το μέρος της βροχής που έχει υποθηκευτεί στο έδαφος ως υγρασία και το οποίο είτε εξετάζετε από το έδαφος, είτε χρησιμοποιείται από τα φυτά για την κάλυψη των αναγκών.( Hoekstra.A.Y.​ και  Chapagain. A.K. ,2004)

ΠΡΑΣΙΝΟ
Υδατικό Αποτύπωμα

Η πράσινη συνιστώσα είναι εξέχουσας σημασίας για τον αγροτικό τομέα και αφορά το μέρος της βροχής που έχει υποθηκευτεί στο έδαφος ως υγρασία και το οποίο είτε εξετάζετε από το έδαφος, είτε χρησιμοποιείται από τα φυτά για την κάλυψη των αναγκών.( Hoekstra.A.Y.​ και  Chapagain. A.K. ,2004)

Η εφαρμογή τι υπολογίζει;

Η εφαρμογή υπολογίζει το ημερήσιο Υδατικό Αποτύπωμα (ΥΑ) ενός ανθρώπου. Δηλαδή τον συνολικό όγκο του νερού που χρειάζεται ένας άνθρωπος για την καθαριότητά του, την διατροφή του, τις μετακινήσεις του και τις αγοραστικές του συνήθειες.

Το Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα

  • Το οικολογικό σήμα της ΕΕ χαρακτηρίζει προϊόντα και υπηρεσίες με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενεργειακές και νερού. Αναζητήστε το όταν αγοράζετε ηλεκτρικούς λαμπτήρες, απορρυπαντικά, υπολογιστές, ρούχα, ακόμη και όταν κάνετε κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο! Περίπου 70.000 προϊόντα και υπηρεσίες φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ!.

Σύντομη ιστορική αναδρομή του όρου.